skip to Main Content

SC ACSERD SRL, membră C.E.C.C.A.R. (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), isi desfasoara activitatea bazandu-se pe experienta fiecarui membru al echipei,  atat in domeniul financiar contabil cat si in domeniul resurselor umane.

Compania noastră dispune de logistică performantă necesară efectuării în timp util, în deplină confidenţialitate, a serviciilor enumerate in prezenta ofertă. Evidenţa contabilă se efectuează cu ajutorul aplicaţiilor software care asigura o buna coordonare si verificare in timp a corectitudinii inregistrarilor.

Oferta noastra de servicii cuprinde urmatoarele

 

Înregistrarea contabilă, conform legislaţiei române, a documentelor prezentate de către CLIENT şi punerea la dispoziţia sa a acestor documente după înregistrare.

Controlul metodologiei contabile aplicată de către personalul intern al CLIENTULUI şi eventuale recomandări pentru îmbunătăţirea acestor metode.

Verificarea înregistrărilor primare efectuate de către personalul intern şi corectarea eventualelor erori;

Întocmirea situaţiilor solicitate de către autorităţile financiare abilitate.

Completarea, verificarea şi îndrumarea modului în care CLIENTUL îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale către stat; urmărirea efectuării plăţilor şi a încasărilor.

Consultanţa economică acordată CLIENTULUI în construirea sau dezvoltarea afacerii.

Intermediere asistenţă juridică privind societăţile comerciale (acte adiţionale, litigii comerciale, deschidere/închidere puncte de lucru etc.).

Intermediere servicii complete privind protecţia muncii si medicina muncii. Înformare periodică sau la cererea CLIENTULUI cu privire la legislaţia în domeniu.

Întocmirea tuturor documentelor legate de activitatea de resurse umane, completarea si transmiterea REVISAL.

Reprezentarea CLIENTULUI în faţa organelor abilitate ale statului cu ocazia activităţii de control efectuate de către acestea.

Analiza financiar-contabilă asupra activităţii economice a Clientului

Documentaţii complete în vederea obţinerii de credite bancare.

Intermediere pentru obţinerea certificatelor de atestare fiscala în vederea participării la licitatţii sau alte activităţi.

 

Lista lucrarilor contabile efectuate lunar de catre compania noastra cuprinde urmatoarele

 

Verificarea registrului de casă întocmit de CLIENT

Verificarea juralelor de vânzări şi cumpărări

Înregistrarea contabilă a tuturor operaţiunilor efectuate de CLIENT pe luna în curs

Întocmirea şi verificarea statelor de salarii, calcularea taxelor sociale si a impozitului pe salarii.

Întocmirea balanţei de verificare contabilă, note de contabilitate, registrul jurnal.

Întocmirea şi transmiterea declaratiilor fiscale conform legislatiei in vigoare.

Raportarea semestrială a rezultatelor financiar-contabile pentru firmele care se incadreaza in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil anual.

ACSERD

Sustinem dezvoltarea unor afaceri performante, cladite pe un mediu sanatos, puternic si durabil.

Back To Top