skip to Main Content

Cum se face inscrierea in Registrul entitatilor pentru care se acorda deduceri fiscale?

Va aducem la cunostinta faptul ca in Monitorul Oficial nr. 223 din data de 22.03.2019, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819 din 19 martie 2019 – pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Incepand cu data de 1 aprilie 2019, se va tine cont de urmatoarele:

Sponsorizarile efectuate de persoanele juridice, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, vor putea fi scazute din impozitele datorate, in conform legii, doar daca beneficiarii sumelor sunt inscrisi la data incheierii contractului in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Sumele acordate de catre persoanele fizice in limita unei cote de pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult vor fi virate in contul acestor beneficiari daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sauangajatorul/platitorul de venit respectivele entitati figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Ce trebuie sa stiti despre inscrierea in Registrul entitatilor?

Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale:

Se organizeaza de A.N.A.F. si se afiseaza la adresa www.anaf.ro/Informatii publice 

Inscrierea in Registru:

Se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, prin depunerea ON LINE a formularului 163  „Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale’, impreuna cu certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale locale in a caror evidenta aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe locale, DACA sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmatoarele conditii:

  • a) desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere;
  • b) si-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
  • c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
  • e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala.

Cererea se solutioneaza in termen de 10 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care indeplineste toate conditiile de mai sus se inscrie in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale cu data comunicarii Deciziei privind aprobarea cererii de inscriere in acest registru.

BAZA LEGALA:

Legea 227//2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANAF 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Back To Top